• Horná 101,
    974 01  Banská Bystrica
  • +421 905 685 961
    info@bugarovan.sk

Špecializácia v oblastiach

Audit

Audit vykonávam v súlade so zákonom 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom ...

chcem vedieť viac
Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo vykonávam na základe osvedčenia na výkon daňového poradenstva č. 1065/2014, ktoré ...

chcem vedieť viac
Účtovníctvo

Zabezpečím Vám kompletné vedenie účtovníctva (jednoduchého aj podvojného) vrátane mzdovej agendy, tak ...

chcem vedieť viac
Ekonomické poradenstvo

Som Vám nápomocná pri riadení a zefektívňovaní Vášho podnikania, pomôžem Vám zmapovať ...

chcem vedieť viac
Školenia pre klientov

Len dobre vzdelaný účtovník, majiteľ firmy, živnostník, iný riadiaci pracovník vie robiť správne ...

chcem vedieť viac
Založenie živnosti

Založím za Vás živnosť, vybavím registrácie na ostatné úrady, čím ušetrím Vás čas aj peniaze ...

chcem vedieť viac

Kto som? audítor, daňový poradca a účtovník

Poskytujem komplexné ekonomické služby, ktoré zahŕňajú audit, vedenie účtovníctva, daňové
a ekonomické poradenstvo. Klient je mojim partnerom, ktorému sa snažím odovzdať svoje
vedomosti. Klientom poskytujem aj ďalšie služby ako je zastupovanie pred daňovým úradom,
služby v oblasti outsourcingu účtovníctva a vedenia miezd.

Ako audítor a daňový poradca som pôsobila 7 rokov v spoločnosti BDR spol. s r.o..

Pôsobím ako samostatný certifikovaný audítor pod licenciou UDVA č. 1119. , tak isto
som aj daňový poradca č. 1065/2014.

Príspevky z blogu Prečítajte si najnovšie príspevky z môjho blogu
audit

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2016/1.časť Odpisy

Používanie budovy na viacero účelov Pri posudzovaní, či nehnuteľnosť zaradiť do odpisovej skupiny (ďalej len OS) 5 alebo OS 6…
Viac
Dane optimalizacia

Zmeny v zákone o DPH s účinnosťou od roku 2016

NRSR schválila novelu zákona o DPH dňa 1.10.2015, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť od roku 2016. Obsahuje významné zmeny, ktoré sa…
Viac
danove poradenstvo

Zmeny v účtovaní rezerv od 1.1.2015 v obciach a VÚC

Zmeny v účtovaní rezerv od 1.1.2015 v obciach a VÚC   K 1.1.2015 nadobudlo účinnosť opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky…
Viac
audit

Audit účtovnej závierky/ Kto má povinnosť auditu

Povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom stanovuje zákon o účtovníctve  v presne určených prípadoch. Účtovná jednotka má povinnosť auditu, ak spĺňa kritériá uvedené…
Viac

Enter your keyword: