• Horná 101,
    974 01  Banská Bystrica
  • +421 905 685 961
    info@bugarovan.sk

Archív: "september, 2015"

Zmeny v účtovaní rezerv od 1.1.2015 v obciach a VÚC

Zmeny v účtovaní rezerv od 1.1.2015 v obciach a VÚC   K 1.1.2015 nadobudlo účinnosť opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. MF/21231/2014-31, ktoré novelizovalo Postupy účtovania v rozpočtových organizáciách, príspevkových organizáciách, štátnych fondoch, obciach a vyšších územných celkoch. Uverejnené bolo vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2014. Zmeny sa týkajú účtovania rezerv. V zmysle […]

Čítať viac
Zdielať

Audit účtovnej závierky/ Kto má povinnosť auditu

Povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom stanovuje zákon o účtovníctve  v presne určených prípadoch. Účtovná jednotka má povinnosť auditu, ak spĺňa kritériá uvedené v § 19 Zákona o účtovníctve.   Účtovná jednotka má povinnosť auditu, ak naplní veľkostné kritériá Spoločnosť má povinnosť auditu, ak spĺňa veľkostné kritéria. Jedná sa o obchodné spoločnosti spoločnosti, ktoré povinne vytvárajú základné imanie a družstvo. Pod obchodnými […]

Čítať viac
Zdielať

Zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení lekárov

Zmeny v Zákone o liekoch, vyvolali aj zmeny v zdaňovaní nepeňažných a peňažných plnení vyplatených/ poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Snahou tejto novely je zaviesť protikorupčné opatrenia do právneho systému. S účinnosťou od 1.1.2015 sa zavádza nový spôsob zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa. Tieto plnenia sa zdaňujú bez výnimky […]

Čítať viac
Zdielať

Najnovšie Príspevky

Enter your keyword: