• Horná 101,
    974 01  Banská Bystrica
  • +421 905 685 961
    info@bugarovan.sk

Archív: "december, 2015"

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2016/1.časť Odpisy

Používanie budovy na viacero účelov Pri posudzovaní, či nehnuteľnosť zaradiť do odpisovej skupiny (ďalej len OS) 5 alebo OS 6 je v zmysle § 26 odsek 2 zákona o dani z príjmov, je rozhodujúce hlavné využitie budovy určené z celkovej úžitkovej plochy budovy. Jednotlivé časti budovy je potrebné zatriediť do kódov klasifikácie stavieb. Následne sa budova zaradí do príslušnej […]

Čítať viac
Zdielať

Najnovšie Príspevky

Enter your keyword: