• Horná 101,
    974 01  Banská Bystrica
  • +421 905 685 961
    info@bugarovan.sk

Kategória: "Dane"

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2016/1.časť Odpisy

Používanie budovy na viacero účelov Pri posudzovaní, či nehnuteľnosť zaradiť do odpisovej skupiny (ďalej len OS) 5 alebo OS 6 je v zmysle § 26 odsek 2 zákona o dani z príjmov, je rozhodujúce hlavné využitie budovy určené z celkovej úžitkovej plochy budovy. Jednotlivé časti budovy je potrebné zatriediť do kódov klasifikácie stavieb. Následne sa budova zaradí do príslušnej […]

Čítať viac
Zdielať

Zmeny v zákone o DPH s účinnosťou od roku 2016

NRSR schválila novelu zákona o DPH dňa 1.10.2015, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť od roku 2016. Obsahuje významné zmeny, ktoré sa dotknú občanov, ale aj malých a stredných podnikateľov. Uplatňovanie dane až po prijatí platby Do zákona sa dostal nový mechanizmus, do ktorého môžu malý a stredný podnikatelia vstúpiť dobrovoľne. V rámci novely zákona ministerstvo financií navrhuje zavedenie […]

Čítať viac
Zdielať

Zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení lekárov

Zmeny v Zákone o liekoch, vyvolali aj zmeny v zdaňovaní nepeňažných a peňažných plnení vyplatených/ poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Snahou tejto novely je zaviesť protikorupčné opatrenia do právneho systému. S účinnosťou od 1.1.2015 sa zavádza nový spôsob zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa. Tieto plnenia sa zdaňujú bez výnimky […]

Čítať viac
Zdielať

Najnovšie Príspevky

Enter your keyword: