• Horná 101,
  974 01  Banská Bystrica
 • +421 905 685 961
  info@bugarovan.sk

Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo vykonávam na základe osvedčenia na výkon daňového poradenstva č. 1065/2014, ktoré mi umožňuje ponúkať komplexné služby v oblasti daní. Ku každému klientovi pristupujem individuálne, či už je to živnostník, stredná firma alebo veľká firma.

V rámci daní vykonávam najmä nasledovné činnosti:

 • poradenstvo a vypracovanie daňových priznaní (daň z príjmov, DPH a iné), spolupráca pri zostavovaní účtovnej závierky,
 • zastupovanie klienta počas daňovej kontroly aj komplexné zastupovanie klienta pred finančnou správou,
 • odborné konzultácie a vypracovanie stanovísk,
 • odborné školenia pre klientov,
 • registrácia domácich aj zahraničných subjektov,
 • daňová optimalizácia a navrhovanie optimálnych riešení v rámci platnej legislatívy,
 • vypracovanie rôznych ekonomických posudkov, analýz, cash flow,
 • poradenstvo k transferovému oceňovaniu a transferovej dokumentácii,
 • vrátenie DPH zaplatenej v zahraničí.

Enter your keyword: