• Horná 101,
    974 01  Banská Bystrica
  • +421 905 685 961
    info@bugarovan.sk

Ekonomické poradenstvo

Ekonomické poradenstvo

Som Vám nápomocná pri riadení a zefektívňovaní Vášho podnikania, pomôžem Vám zmapovať rizikové oblasti a nájsť optimálne riešenia.

V rámci ekonomického poradenstva vykonávam najmä nasledovné činnosti:

  • podrobná analýza stavov účtov podľa požiadavky klienta,
  • konzultácie pri založení, zlúčení, zmene právnej formy, likvidácii spoločnosti a iné,
  • finančné a iné analýzy,
  • asistencia pri tvorbe a príprave obchodných zmlúv,
  • vypracovanie vnútropodnikových smerníc.

Enter your keyword: