• Horná 101,
    974 01  Banská Bystrica
  • +421 905 685 961
    info@bugarovan.sk

Školenia pre klientov

Školenia pre klientov

Len dobre vzdelaný účtovník, majiteľ firmy, živnostník, iný riadiaci pracovník vie robiť správne rozhodnutia.

Školenie klientov zahŕňa najmä:

  • podrobne Vám vysvetlím odbornú problematiku formou individuálnej konzultácie alebo zorganizujem školenie pre Vás,
  • uvediem Vás do problematiky v oblasti účtovníctva, dani z pridanej hodnoty, dane z príjmov, právnych aspektov založenia spoločnosti, likvidácie spoločnosti, zlúčenia spoločnosti a iné.

Enter your keyword: